Laporan e-Makdis (Aktiviti Dakwah)

Pengetua/Guru Besar
Daerah Kulim Bandar Baharu

Tuan,

Pohon kerjasama tuan untuk mengarahkan Guru Pendidikan Islam sekolah tuan yang berkenaan untuk mengemaskinikan Laporan e-Makdis pada hari ini juga.

Muat turun melalui

http://www.emakdis.spikedah.edu.my
id pengguna    :    kod sekolah
kata laluan       :    kod sekoalah

Terima kasih

 

 

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support