Sistem Pelaporan Aktiviti MAKDIS (eMAKDIS)

Pengetua / Guru Besar
Sekolah-sekolah Daerah Kulim Bandar Baharu

Tuan,

Pohon kerjasama tuan memaklumkan kepada Guru Pendidikan Islam sekolah tuan supaya melaporkan  semua Kegiatan Dakwah Islamiah yang telah dijalankan di peringkat sekolah pada tahun 2013 ini dengan menggunakan portal eMAKDIS (Sistem Pelaporan Aktiviti Majlis Kegiatan Dakwah Islamiah) sebelum atau pada 21 MAC 2013

(Id Pengguna dan kata laluan ialah kod sekolah).

Kerjasama tuan amat diharapkan. Terima kasih

 

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support